CÔNG ĐOÀN

Tạm gác lại những dự án dài hơi, tập thể VICD lại lên đường cho một chuyến đi biển ý nghĩa

 

 

 

Đối tác - khách hàng